Наркотици-Недостиг 2020

Офтальмологичен разтвор на Дорзоламид
Наркотици-Недостиг
Наркотици-Недостиг

Офтальмологичен разтвор на Дорзоламид

2019

Съобщения за недостиг на лекарства за Дорзоламид офталмологичен разтвор, включително причина за недостиг, прогнозни дати за повторно снабдяване и алтернативна лекарствена терапия, ако има такива.

Атенолол таблетки
Наркотици-Недостиг
Наркотици-Недостиг

Атенолол таблетки

2019

Съобщения за недостиг на лекарства в момента за таблетките Атенолол, включително причина за недостиг, прогнозни дати за повторно снабдяване и алтернативна лекарствена терапия, ако има такива.