Международни Наркотиците 2020

Диазепам
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Диазепам

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи диазепам. Намерете информация за употребата, лечението, лекарствения клас и молекулярната формула.

Валпроева киселина
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Валпроева киселина

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи валпроева киселина. Намерете информация за употребата на валпроена киселина, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Валсартан
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Валсартан

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи валсартан. Намерете информация за употребата на валсартан, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Pravastatin
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Pravastatin

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи правастатин. Намерете информация за употребата на правастатин, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Еналаприл
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Еналаприл

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи еналаприл. Намерете информация за употребата на еналаприл, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Клотримазол
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Клотримазол

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи клотримазол. Намерете информация за употребата на клотримазол, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Албутеролът
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Албутеролът

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи албутерол. Намерете информация за употребата на албутерол, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Гентамицин
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Гентамицин

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи гентамицин. Намерете информация за употребата на гентамицин, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Atenolol
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Atenolol

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи атенолол. Намерете информация за употребата на атенолол, лечението, лекарствения клас и молекулярната формула.

Калциев карбонат
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Калциев карбонат

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи калциев карбонат. Намерете информация за употребата на калциев карбонат, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

хлорталидон
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

хлорталидон

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи хлорталидон. Намерете информация за употребата на хлорталидон, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Амфетамин
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Амфетамин

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи амфетамин. Намерете информация за употребата на амфетамина, лечението, лекарствения клас и молекулярната формула.

Глимепирид
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Глимепирид

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи глимепирид. Намерете информация за употребата на глимепирид, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Meloxicam
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Meloxicam

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи мелоксикам. Намерете информация за употребата на мелоксикам, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Дифенхидрамин
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Дифенхидрамин

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи дифенхидрамин. Намерете информация за употребата на дифенхидрамин, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Калиев хлорид
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Калиев хлорид

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи калиев хлорид. Намерете информация за употребата на калиев хлорид, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Хидроксизин
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Хидроксизин

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи хидроксизин. Намерете информация за употребата на хидроксизин, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Лидокаин
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Лидокаин

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи лидокаин. Намерете информация за употребата на лидокаин, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Тразодон
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Тразодон

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи тразодон. Намерете информация за употребата, лечението, лекарствения клас и молекулярната формула.

Симетикон
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Симетикон

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи симетикон. Намерете информация за употребата на симетикон, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Ибупрофен
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Ибупрофен

2019

Изброява различните налични търговски марки за лекарства, съдържащи ибупрофен. Намерете информация за употребата на ибупрофен, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Магнезиев трисиликат
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Магнезиев трисиликат

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи магнезиев трисиликат. Намерете информация за употребата на магнезиев трисиликат, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Фамотидин
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Фамотидин

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи фамотидин. Намерете информация за употребата на фамотидин, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

напроксен
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

напроксен

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи напроксен. Намерете информация за употребата на напроксен, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Levetiracetam
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Levetiracetam

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи леветирацетам. Намерете информация за употребата на леветирацетам, лечението, лекарствения клас и молекулярната формула.

Преднизолон
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Преднизолон

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи преднизолон. Намерете информация за употребата на преднизолон, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

ефедрин
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

ефедрин

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи ефедрин. Намерете информация за употребата на ефедрин, лечението, лекарствения клас и молекулярната формула.

Ранитидин
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Ранитидин

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи ранитидин. Намерете информация за употребата на ранитидин, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Хидралазин
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Хидралазин

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи хидралазин. Намерете информация за употребата на хидралазин, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Лансопразол
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Лансопразол

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи лансопразол. Намерете информация за използването на лансопразол, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Габапентин
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Габапентин

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи габапентин. Намерете информация за употребата на габапентин, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

ампицилин
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

ампицилин

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи ампицилин. Намерете информация за употребата на ампицилин, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Hydrochlorothiazide
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Hydrochlorothiazide

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи хидрохлоротиазид. Намерете информация за употребата на хидрохлоротиазид, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Аторвастатин
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Аторвастатин

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи аторвастатин. Намерете информация за аторвастатин, лечение, лекарствен клас и молекулярна формула.

Fluoxetine
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Fluoxetine

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи флуоксетин. Намерете информация за употребата на флуоксетин, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

фенобарбитал
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

фенобарбитал

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи фенобарбитал. Намерете информация за употребата на фенобарбитал, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Карведилол
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Карведилол

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи карведилол. Намерете информация за използването на карведилол, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Цинков оксид
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Цинков оксид

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи цинков оксид. Намерете информация за употребата на цинков оксид, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.

Docusate
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Docusate

2019

Изброява различните налични търговски марки за лекарства, съдържащи docusate. Намерете информация за употребата, лечението, лекарствения клас и молекулярната формула.

Метопролол
Международни Наркотиците
Международни Наркотиците

Метопролол

2019

Изброява различните търговски марки, достъпни за лекарства, съдържащи метопролол. Намерете информация за употребата на метопролол, лечението, лекарствения клас и молекулната формула.